Good to be fit

Good to be fit

De mens in balans.

Specialist in Health Management.

Een onafhankelijk onderzoekbureau met de focus op gezondheidsverbetering voor mens, organisatie en maatschappij. Door de jaren heen hebben wij een manier van Health Management gevonden die voldoet aan de hedendaagse eisen van duurzaamheid, inzetbaarheid en productiviteit.

Good to be fit sluit zich aan bij de visie van The World Health Organisation:

“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken”.

Met deze zienswijze als uitgangspunt hebben wij op zowel individueel, organisatorisch als politiek niveau programma’s op maat ontwikkelt, waarbij ertoe gestreefd wordt het gezondheidsbeleid te optimaliseren.

De verschillende initiatieven van Good to be fit treft u aan in het menu.