De zorg in Nederland

Een kort overzicht om u inzicht te geven in de zorgstructuur van dit moment:

Indien u zorg nodig heeft kunt u dit op drie manieren doen.

Zorg in natura, zorg via een PGB of een combinatie van beide.

De aanvraag van de zorg loopt in twee stromen; via de gemeente dan wel de zorgverzekeraar. De WMO is voor hulp in de huishouding, persoonlijke verzorging zonder verpleegkunde of andere specifieke aanvragen. Bijvoorbeeld ondersteuning bij sport, hulpmiddelen en aanpassingen van de woning. U kunt ook in aanmerking komen voor de Wet Langdurige Zorg (de Overheid) . Deze zorg staat onder controle van de Zorgkantoren in Nederland en de aanvraag hiervoor gaat via het CIZ. Deze geeft advies en bepaald in eerste instantie de zorgindicatie bij de WLZ.  U kunt dan overwegen welke zorg het beste bij u past. Kiest u voor zorg in natura dan wordt alles via de huisarts automatisch geregeld, maar dit is vaak niet geheel opmaat. Kiest u voor een PGB (persoons gebonden budget) dan heeft u meer keuze en kunt u de zorg op uw persoonlijke wensen afstemmen. Wij helpen graag om dit te realiseren.